Sản Phẩm

Hương Cho Ngành Dược

Các loại hương phù hợp hoàn toàn với các nguyên liệu được sử dụng trong công thức của khách hàng cho các loại thuốc nén, thuốc viên, thuốc dạng bột hoặc sirô.


pharma

Hương Cho Các Sản Phẩm Chăm Sóc Răng Miệng

Các loại hương phù hợp cho kem đánh răng, nước súc miệng.


dental

Hương Dùng Cho Ngành Công Nghiệp Thuốc Lá

Hương dùng cho thuốc lá dạng điếu, hút, nhai...


tobacco