Đội Ngũ Nhân Sự

logo viet huong

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VIỆT HƯƠNG

“Con người là chìa khoá của thành công” – Tài sản lớn nhất của Công Ty Hương Liệu Việt Hương chính là nguồn nhân lực. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa công ty phát triển ngày càng vững mạnh.

TẬP THỂ NHÂN VIÊN CÔNG TY VIỆT HƯƠNG

Bộ Phận Văn Phòng Công Ty Việt Hương

Bộ Phận Sản Xuất Công Ty Việt Hương