15 – Thế nào là hương tự nhiên? Hương tự nhiên có ưu và nhược điểm gì so với hương nhân tạo?