13 – Hương chịu được nhiệt độ bao nhiêu và trong bao lâu?