12 – Có một số sản phẩm được làm từ tự nhiên nhưng khi họ dùng thêm hương bổ sung, vậy sản phẩm đó có còn là tự nhiên nữa không?