March 2018

Ngày 01-3-2018, Chi nhánh Công ty cổ phần hương liệu Việt Hương đón nhận chứng chỉ FSSC 22000, chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, do tổ chức Bureau Veritas Certification công nhận.

chứng nhận fssc 22000

Tiêu chuẩn FSSC 22000 (Food Safety System Certification – Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm) được kết hợp từ hai chứng chỉ ISO 22000 và PAS 220 và được tổ chức GFSI chấp thuận.

Nhà máy sản xuất hương liệu – Chi nhánh Công ty cổ phần hương liệu Việt Hương được xây dựng mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn và giám sát của Công ty Expressions Aromatiques – Pháp trên tổng diện tích 10.000m2 tại KCN Long Hậu đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08 năm 2017.

Nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm để phục vụ khách hàng, mục tiêu của Ban giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần hương liệu Việt Hương khi áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 là cơ chế an toàn thực phẩm toàn cầu nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm.

Xem thêm:

Danh sách hương liệu thực phẩm

Ngành nào cần sử dụng hương liệu thực phẩm

Tầm Quan Trọng Của Tiêu Chuẩn FSSC 22000 Đối Với Ngành Hương Liệu Thực PHẩm