July 2018

Ngày 15/07/2018, Việt Hương chính thức nhận Chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn JAKIM Malaysia – MS 1500:2009 và Chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn MUI Indonesia – HAS 23000 do Văn phòng chứng nhận Halal – HCA Việt Nam – là Tổ chức Chứng nhận Halal đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được công nhận Quốc tế.

chứng nhận halal

Halal theo ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là “hợp pháp” hoặc “được phép dùng”. Thuật ngữ này thường được dùng trong đời sống của người Hồi giáo để mô tả cái gì đó/ điều gì đó là được phép ăn/uống/ sử dụng hoặc thực hiện.

Thế nào là Haram ? Đối lập với Halal là Haram, nghĩa là “trái luật” hoặc “bị cấm”.

Sản phẩm Halal: là sản phẩm đó người Hồi giáo được phép ăn uống hoặc sử dụng và người Hồi giáo chỉ sử dụng các sản phẩm Halal.

Chứng nhận Halal:
Chứng nhận HALAL là chương trình đánh giá theo chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ có trách nhiệm. Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận/ Công nhận  rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal.