Ứng Dụng Mới

Các ứng dụng Việt Hương đang nghiên cứu:

 

HAND SANITIZER

Gel rửa tay khô Việt Hương

INSTANT NOODLES

Sản phẩm mì ăn liền Việt Hương đang nghiên cứu