New Applications

Viet Huong is researching products below:

 

HAND SANITIZER

Gel rửa tay khô Việt Hương

INSTANT NOODLES

Sản phẩm mì ăn liền Việt Hương đang nghiên cứu